Declaració de Béns Patrimonials i Activitats

Actualizado: 07/04/2021

Les declaracions de Béns Patrimonials i Activitats i causes de possible incompatibilitat que a continuació es relacionen, són les últimes declaracions presentades pels Regidors i Regidores d'aquest Ajuntament, de les quals s'han ombrejat, per protegir la seva confidencialitat, les dades personals referides al DNI i domicili, així com les dades de localització dels béns que declaren, d'acord amb el previst per l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

 

Regidores i Regidors en actiu

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO

Declaració de béns

Declaració d'activitats

EMILIA BRIONES MATAMALES

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ANTONIO MARTÍNEZ FLOR

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ROCÍO GARCÍA PÉREZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

SERGIO FERNÁNDEZ MESA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

AURORA MENDO SÁNCHEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

OT GARCÍA RUIZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

LÍDIA GÓMEZ PLA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

JOANA PIÑERO ROMERA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ENRIQUE VANACLOY VALIENTE

Declaració de béns

Declaració d'activitats

MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

MANEL CLAVIJO LOSADA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

NÉLIA MARTÍNEZ GALLARDO

Declaració de béns

Declaració d'activitats

CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

RAQUEL ALBIOL GILABERT

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Ma. TERESA VIDAL LLARGUES

Declaració de béns

Declaració d'activitats

CARLES ALEMANY LLUIS

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ESTRELLA COROMINAS MOLLEJA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA

DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ISMAEL CIURANA SÁNCHEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

PEDRO MILLÁN RODRÍGUEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 

PODEMOS

M. CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ELISABET GARCÍA PETIT

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 

EN COMÚ-MOVEM CORNELLÀ-EN COMÚ GUANYEM

CLAUDIO CARMONA VARGAS

Declaració de béns

Declaració d'activitats

SERGIO GÓMEZ MÁRQUEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 
 

 

Regidors i Regidores que han cessat durant el mandat

     
 

 

Legislatura 2019-23

Reestructuració dels grups municipals (Aprovat: Ple 24/05/2018)

Consulta el resum de les declaracions de béns patrimonials publicat en virtut de l'article 54 del Reglament Orgànic Municipal.