Indicadors de Serveis

L'estudi d'Indicadors de Gestió de Serveis Municipals (IGSM) consisteix en un informe anual sobre la gestió dels principals serveis municipals com la guàrdia urbana, les biblioteques, espais escènics, esports, serveis socials, entre d'altres. Les dades que es recullen, que fan referència a les dues últimes liquidacions, es presenten individualitzades per municipis i acompanyades pels valors mitjos del grup de ciutats participants en l'estudi.

 

Altres indicadors de Serveis