Indicadors de Serveis

Darrera actualització: 1 abril 2019

L'estudi d'Indicadors de Gestió de Serveis Municipals (IGSM) consisteix en un informe anual sobre la gestió dels principals serveis municipals com la guàrdia urbana, les biblioteques, espais escènics, esports, serveis socials, entre d'altres. Les dades que es recullen, que fan referència a les dues últimes liquidacions, es presenten individualitzades per municipis i acompanyades pels valors mitjos del grup de ciutats participants en l'estudi.

 

Carta de serveis

 

Altres indicadors de Serveis