SUBVENCIONS

català | castellano

actualitzat: 03/12/2021

 

L'Ajuntament de Cornellà, amb l'objectiu de fomentar la igualtat i donar recolzament als ciutadans, entitats i projectes que es desenvolupen en el municipi, cada any destina part del seu pressupost municipal a subvencions i ajuts.

A continuació es relaciona les subvencions atorgades però si es vol consultar les convocatòries des de 2016 pot accedir al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
   

Pla estratègic en matèria de subvencions 2020-2023

 

 

 

 

 
 
 • Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a projectes de caràcter juvenil a Cornellà de Llobregat de l'exercici 2022 i 2023. Acord | Text bases

 • Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a projectes de cooperació a la solidaritat a Cornellà de Llobregat de l'exercici 2022 i 2023. Acord | Text bases

 • Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat de l'exercici 2022 i 2023. Acord | Text bases

 • Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, per la campanya 2021-2022 de promoció del comerç local a través de la "targeta moneder compra a casa" destinada a les persones físiques residents a Cornellà de Llobregat. Acord | Text bases

 • Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis i d'altres espais escolars per als cursos escolars 2021/2022 i 2022/2023 de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques i centres concertats d'infantil i primària, instituts públics, EMEE Virolai i Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat. Acord | Bases

 • Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu del curs escolar 2021/2022 i 2022/2023 de les escoles públiques d'infantil i primària, dels instituts públics, del Centre de Formació D'adults i de l'Escola Oficial d'Idiomes de Cornellà de Llobregat. Acord | Bases

 • Bases reguladores d'ajuts destinats a la reactivació econòmica i la cohesió social a Cornellà de Llobregat, per a l'exercici 2021. Acord | Bases

 • Bases reguladores de l'acció concertada per al foment i la promoció de projectes i instal·lacions d'ascensors en matèria de millora de l'accessibilitat en edificis per suprimir les barreres arquitectòniques per a l'any 2021. Acord | Bases

 • Bases reguladores de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l'exercici 2021 destinades als titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats al tancament a conseqüència de la pandèmia de Covid-19.

 • Bases del XVII concurs de fotografia amateur de medi ambient - Cornellà de Llobregat 2021

 • Bases Particulars per a subvencions d'esports per 2020-2021: Acord | Bases

 • Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses de persones en atur 2020-2023: Projecte Ocupa'm (6+6). Acord | Bases

 • Bases particulars reguladores  de la convocatòria per al procediment de reserva dels equipaments esportius de titularitat municipal i gestió directa per la temporada 2021-2022, segons el reglament regulador del servei d'esports de Cornellà de Llobregat. Resolució | Bases

 • Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat - 2021. Acord | Bases

 • Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per l'any 2021. Acord | Bases

 • Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter juvenil, per a l'exercici 2021. Acord | Bases

 

Subvencions atorgades

 
Tercer trimestre* pdf / xlsx
Segon trimestre* pdf / xlsx
Primer trimestre* pdf / xlsx
   

Subvencions rebudes

 
Tercer trimestre* pdf / xlsx
Segon trimestre* pdf / xlsx
Primer trimestre* pdf / xlsx
   

Renúncies i altres situacions de subvencions rebudes

 
Tercer trimestre* pdf / xlsx
Segon trimestre* pdf / xlsx
Primer trimestre* pdf / xlsx
   
*Els projectes estàn identificats dins de cada relació  
   
 

Subvencions atorgades

Quart trimestre  
Projectes d'Educació pdf / xlsx
Projectes d'Espai Públic
pdf / xlsx
Projectes d'Igualtat
pdf / xlsx
Projectes de Mercats municipals
pdf / xlsx
Projectes de Polítiques de Família
pdf / xlsx
Projectes de Polítiques Socials
pdf / xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d'Educació pdf / xlsx
Projectes de Polítiques Comunitàries pdf / xlsx
Projectes de Presidència pdf / xlsx
   
Segon trimestre  
Projectes del Gobinet institucional d'alcaldia pdf / xlsx
Projectes d'Igualtat pdf / xlsx
Projectes de Programes d'alcaldia pdf / xlsx
Projectes de Polítiques socials pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projectes de Polítiques d'Ocupació pdf / xlsx
   

Subvencions rebudes

 
Quart trimestre  
Projectes diversos
pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   

Renúncies de subvencions rebudes

 
Renúncies durant el 2020 pdf / xlsx
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projectes d'Acció ciutadana pdf / xlsx
Projectes d'Acció social pdf / xlsx
Projectes del Gabinet institucional d'alcaldia pdf / xlsx
Projectes de Cooperació a la solidaritat pdf / xlsx
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d'Educació pdf / xlsx
Projectes d'Esports pdf / xlsx
Projectes de Joventut pdf / xlsx
Projectes de Polítiques d'Ocupació pdf / xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes d'Acció social pdf / xlsx
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d'Esport pdf / xlsx
Projectes de Joventut pdf / xlsx
   
Segon trimestre  
Projectes d'Acció Social pdf / xlsx
Projectes d'Activitats pdf / xlsx
Projectes de Comerç pdf / xlsx
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d'Educació pdf / xlsx
Projectes d'Esports pdf / xlsx
Projectes del Gabinet institucional d'alcaldia pdf / xlsx
Projectes d'Igualtat pdf / xlsx
Projectes de Programes d'alcaldia pdf / xlsx
Projectes de Salut pública pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projectes d'Intervenció pdf xlsx
Projectes d'Acció Social pdf / xlsx
   

Subvencions rebudes

 
Quart trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   
Segon trimestre  
Sense projectes  
   
Primer trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projectes d'Acció Social pdf xlsx
Projectes d'Acció Territorial pdf xlsx
Projectes d'Activitats pdf xlsx
Projectes d'Alcaldia pdf xlsx
Projectes de Cultura pdf xlsx
Projectes d' Esports pdf xlsx
Projectes de Manteniment pdf xlsx
Projectes de Polítiques de familia pdf xlsx
Projectes de Polítiques d'Ocupació pdf / xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes d'Alcaldia pdf xlsx
Projectes d'Acció Social pdf xlsx
Projectes d'Esports pdf xlsx
Projectes de Polítiques d'Ocupació pdf xlsx
   
Segon trimestre  
Projectes d'Acció Comunitària pdf xlsx
Projectes d'Acció Social pdf xlsx
Projectes d'Activitats  pdf  xlsx
Projectes d'Alcaldia pdf / xlsx
Projectes de Comerç pdf / xlsx
Projectes de Cooperació i Solidaritat pdf / xlsx
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d' Esports pdf / xlsx
Projectes de Joventut pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projectes d'Intervenció pdf xlsx
Pla de Millora de les Rendes Baixes pdf
   

Subvencions rebudes

 
Tercer trimestre  
Projectes de Cultura pdf
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projectes d'Acció Social  pdf  xlsx
Projectes d'Acció Territorial  pdf  xlsx
Projectes de Cooperació i Solidaritat pdf xlsx
Projectes de Cultura  pdf  xlsx
Projectes d'Educació pdf xlsx
Projectes d'Espai Públic  pdf  xlsx
Projectes d'Esports pdf xlsx
Projectes de Joventut pdf xlsx
Projectes de Presidència  pdf  xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes d'Acció Social pdf xlsx
Projectes de Cooperació i Solidaritat pdf xlsx
Projectes de Cultura pdf xlsx
Projectes d'Esports pdf xlsx
Projectes de Joventut pdf xlsx
Projectes de Presidència pdf xlsx
   
Segon trimestre  
Projectes d'Activitats pdf / xlsx
Projectes de Comerç pdf / xlsx
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d'Esports pdf / xlsx
Projectes de Presidència pdf / xlsx
Projectes de Salut Pública  pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projectes de Solidaritat pdf / xlsx
Projectes d'Educació  pdf / xlsx       
   

Pla estratègic de subvencions 2016-2019 (Modificat el 17 de març de 2016)

 

 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre
Projectes de Presidència
Projectes d'Acció Social
Projectes de Patrimoni Cultural
Projectes de Polítiques d'Ocupació
 
 
Tercer trimestre  
Projectes de Presidència  
Projectes de manteniment i serveis  
Projectes d'esports  
Projectes de cultura i igualtat  
   
Segon trimestre  
Projectes de manteniment i serveis  
Projectes d'activitats i mercats  
   
Primer trimestre  
Projectes de comerç  
Projectes d'economia  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
més informació (subvencions en règim de concurrència competitiva)  
   

Pla estratègic de subvencions 2016-2019 (Modificat el 17 de març de 2016)

 
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projectes d'acció comunitària i esports  
Projectes d'activitats i mercats  
Projectes de benestar social  
Projectes d'ocupació  
Projectes de política territorial  
Projectes de Presidència  
   
Tercer trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
Segon trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes de cultura  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
Primer trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut  
Projectes de cultura  
Projectes d'igualtat  
Projectes de Presidència  
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut  
Projectes de cultura  
Projectes d'ocupació  
   
   
 

Subvencions atorgades

 

Projectes de cultura, de solidaritat, d'esports i de joventut 

 
   
més informació (subvencions en règim de concurrència competitiva)  

 

Més informació de convocatòries:

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Ajudes, Contractes i Convenis