AJUTS

català | castellano

actualització: 29/02/2024

L'Ajuntament de Cornellà, amb l'objectiu de fomentar la igualtat i donar recolzament als ciutadans, entitats i projectes que es desenvolupen en el municipi, cada any destina part del seu pressupost municipal a subvencions i ajuts.

 

Ajuts concedits

Tot l'any   pdf xlsx
 

Ajuts acceptats

Tot l'any   pdf xlsx

 

Ajuts concedits

Tot l'any   pdf xlsx
 

Ajuts acceptats

Tot l'any   pdf xlsx
 
 
4t trimestre   pdf / xlsx
3r trimestre   pdf xlsx
2n trimestre   pdf xlsx
1r trimestre   pdf xlsx
 
 

Ajuts concedits

4t trimestre   pdf xlsx
3r trimestre   pdf xlsx
2n trimestre   pdf xlsx
1r trimestre   pdf xlsx
 

Ajuts acceptats

4t trimestre   pdf xlsx
 
 

Ajuts concedits

4t trimestre   pdf xlsx
3r trimestre   pdf xlsx
2n trimestre  pdf xlsx
1r trimestre   pdf xlsx
 

Ajuts acceptats

3r trimestre    pdf xlsx
Concessió d'ajuts econòmics 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de la Diputació de Barcelona.
 
 

Ajuts concedits

3r - 4t Trimestre pdf xlsx
2n trimestre   pdf xlsx
1r trimestre    pdf xlsx
 

Ajuts acceptats

1r - 2n - 3r trimestre   pdf xlsx

Concessió d'ajuts econòmics 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019, DE LA Diputació de Barcelona.

 
 

Ajuts concedits

4t trimestre    pdf xlsx  
3r trimestre    pdf xlsx  
2n trimestre   pdf xlsx    
1r trimestre    pdf xlsx   
 

Ajuts acceptats

1r trimestre
 
 

Ajuts concedits

4t trimestre
3r trimestre
1r - 2n trimestre
 

Ajuts acceptats

Xarxa de Governs Locals 2016-2019
 
 

Ajuts concedits

Benestar social (resum 1r semestre)
Benestar social (1r trimestre)
 
 

Ajuts concedits

Benestar social (resum anyal)

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Subvencions, Contractes, Convenis i Actes i serveis que afecten al domini Públic