Normativa Municipal en tràmit

Data i Hora oficial: 
català | castellano

 

Normativa organitzativa sense consultes públiques prèvies | Consultes públiques prèvies | Informacions públiques i audiències | Aprovacions inicials | Aprovacions definitives | Aprovacions definitives d'anys anteriors

 

 

Si es vol fer alguna alegació es pot canalitzar dins del període d'exposició a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a la Oficina d'atenció a la Ciutadania.

 

Normativa Organitzativa sense consulta pública prèvia (art. 133.4 Llei 39/2015)

MODIFICACIÓ NÚM. 9 DE L'ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA.

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

14 de febrer al 13 de març de 2024

 • Documentació publicada el 13 de febrer de 2023

Anunci - Informe impacte normatiu - Informe jurídic - Ordenança vigentProposta de modificacions

 

 

 

Tràmit de consulta pública prèvia

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

5 al 30 de setembre

 • Documentació publicada el 05 de Setembre de 2023

Anunci

 

 

^ PUJAR

 

Tràmit d'informació pública i audiència

 

^ PUJAR

 

Tràmit d'aprovació inicial / provisional


 

^ PUJAR

 

Tràmit d'aprovació definitiva

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE RETIRADA, TRASLLAT I DIPÒSIT DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSA O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA, A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

CONSULTA PRÈVIA
 • Període d'exposició

30 d'agost al 15 de setembre

 • Documentació publicada el 30 d'Agost de 2023

Informe motivació

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició 

1 de desembre de 2023 fins el 26 de gener de 2024

 • Documentació publicada (30/11/2023)

EdicteAcordInforme jurídicInforme jurídic complementari

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Documentació publicada (05/02/2024)

Edicte

 

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ I DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2024.

APROVACIÓ PROVISIONAL

 • Període d'exposició 

27 d'octubre fins el 12 de desembre de 2023

 • Documentació publicada (26/10/2023)

EdicteAcord Ple

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Documentació publicada (22 de desembre de 2023)

Edicto - Text de la modificació

 

MODIFICACIÓ NÚM. 8 DE L'ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA.

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

14 d'octubre al 11 de novembre de 2022

 • Documentació publicada el 14 d'octubre de 2022

Anunci - Informe impacte normatiu - Informe jurídic - Ordenança vigentProposta de modificacions

APROVACIÓ INICIAL
 • Període d'exposició

7 de desembre de 2022 fins el 26 de gener de 2023

 • Documentació publicat el 13 de desembre de 2022

Edicte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data de l'aprovació

26 d'abril de 2023 (Acord)

 • Documentació publicada (08/05/2023)

Edicte

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició 

23 de gener fins el 3 de febrer de 2023

 • Documentació publicada (20/01/2023)

Consulta pública

APROVACIÓ PROVISIONAL
 • Període d'exposició 

1 de març fins el 14 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (28/03/2023)

Edicte (inclou text de la modificació)

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data de l'aprovació automàtica

15 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (08/05/2023)

Edicte

 

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA DEIXALLERIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

21 de novembre al 21 de desembre de 2022

 • Documentació publicada el 18 de novembre de 2022

AnunciExposició motius - Memòria impacte normatiu - Proposta de modificacions

APROVACIÓ INICIAL
 • Període d'exposició 

31 de gener fins el 13 de març de 2023

 • Documentació publicada (30/01/2023)

AcordText reglament

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data de l'aprovació

5 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (02/05/2023)

Edicte

 

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

SENSE CONSULTA PRÈVIA

(només de caràcter informatiu)

 

 • Documentació publicada el 10 de novembre de 2022

Informe jurídic

Exposició de Motius

Informe propostes modificacions Grups polític

Memòria d'avaluació d'impacte normatiu

ROM vigent

Proposta de modificació (conté i detalla els canvis vers la versió vigent)

APROVACIÓ INICIAL
 • Període d'exposició

7 de desembre de 2022 fins el 30 de gener de 2023

 • Documentació publicat el 13 de desembre de 2022

Edicte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data de publicació

20 de febrer de 2023

 • Documentació publicada

Edicte

 

^ PUJAR


Aprovacions definitives d'anys anteriors

 

 

Enllaços relacionats

Exposició Pública