Normativa Municipal en tràmit

Data i Hora oficial: 
català | castellano

Normativa sotmesa al tràmit de consulta prèvia

Art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(Cap expedient)

 

Normativa sotmesa al tràmit d'informació pública

Art. 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(Cap expedient)

 

Consulta Prèvia acabada

  • Reglament regulador del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat de l'escola municipal de música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat

Anunci - Exposició motius

(Període d'exposició: 16 de març 2021 fins el 15 d'abril de 2021)

  • Consulta prèvia de la Segona modificació de l'Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants de Cornellà de Llobregat.

Anunci - Motivació

(Període d'exposició: 24 de desembre 2020 fins el 23 de gener de 2021)

  • Consulta prèvia de la Segona Modificació de l'Ordenança Reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant terrasses, tendals i altres elements de mobiliari similars al servei d'establiments de restauració de Cornellà de Llobregat.

Anunci - Exposició de motius

(Període d'exposició: 8 d'octubre fins el 6 de novembre de 2020)

  • Consulta prèvia de la Modificació de la Disposició Transitòria Primera de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles al municipi de Cornellà de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire (ZBE).

Anunci - Exposició de motius

(Període d'exposició: 18 de setembre fins el 9 d'octubre de 2020)

  • Consulta prèvia de l'Avantprojecte de Modificació de l'Ordenança de circulació de vehicles i vianants.

Exposició de motius - Esborrany de la modificació

(Període d'exposició: 21 de gener fins el 20 de febrer de 2020)

 

Informació pública acabada

  • Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals números 6 i 18 per a l'exercici 2021

Edicte - Acord

(Període d'exposició: 15 de gener fins el 26 de febrer de 2020)

  • Aprovació inicial de la modificació núm. 1 de l'Ordenança relativa a la Circulació de vehicles i vianants a la ciutat de Cornellà de Llobregat

Edicte - Proposta d'acord

(Període d'exposició:  8 de juliol fins el 19 d'agost  de 2020)

  • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, de Recaptació i Inspecció, i les Ordenances Fiscals núm. 18, 19 i 21.

Acord del Ple

(Període d'exposició: 12 de juny fins l'11 de juliol de 2020)

 

 

 

 

 

Enllaços relacionats

Exposició Pública