Organismes dels que forma part

Català | Castellano
Darrera actualització: 06/02/2024

 

Consell Comarcal | Entitats Metropolitanes | Mancomunitats | Consorcis | Societats Públiques | Fundacions | Associacions | Juntes de Compensació | Observatoris

 

Consell Comarcal

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT

CONSELL DE LA DONA DEL BAIX LLOBREGAT

CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT

 

^ Pujar

 

Entitats Metropolitanes

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

CONSELL DE MOBILITAT DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BARCELONA – ÀREA METROPOLITANA

^ Pujar

 

Mancomunitats

INTERMUNICIPAL DE LA FONTSANTA

COMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA PLANA DEL GALET

^ Pujar

 

Consorcis

XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE CORNELLÀ 

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

LOCALRET

TURISME DEL BAIX LLOBREGAT

DESENVOLUPAMENT DE L'ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA RIBERA-SALINES

COMUNICACIÓ LOCAL

^ Pujar

 

Societats Públiques

PROCORNELLÀ

TECSAL, SA

^ Pujar

 

Fundacions

UTOPIA, D'ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT

ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

^ Pujar

 

Associacions

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (AICE)

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

INNOBAIX

COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA

XARXA DE CIUTATS PER LA BICICLETA

XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

XARXAPROD

XARXA D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

XARXA LOCAL DE CONSUM

^ Pujar

Juntes de Compensació i Conservació

POLÍGON 1. EST DEL PLÀ PARCIAL MILLARS:

POLÍGON ACTUACIÓ URB. 2 MASIA CAN FATJO:

POLÍGON PA. 10 MODIFICACIÓ PGM CTRA D'ESPLUGUES:

UA-1 SUB ALMEDA:

POLÍGON SECTOR TINTES ESPECIALS:

PAU AV. DE LES FLORS:

PAU 2 CTRA. HOSPITALET:

COMPENSACIÓ PLANA DEL GALET:

CONSERVACIÓ PLANA DEL GALET:

POLÍGON PAU PLÀSMICA:

CAN SURIS:

DESTRALETA:

^ Pujar

 

Observatoris

DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

^ Pujar