Organització Política - Administrativa

actualitzat: 16/11/2022
 

Català | Castellano

| Alcalde | Ple municipal | Junta de Govern | Comissions | Junta Local de Seguretat | Grups políticsPersonal | Delegacions |


 

Organigrama de l'Ajuntament

 

Organigrama municipal (òrgans de Govern)

 

Organigrama de l'Ajuntament per Árees

PRESIDÈNCIA. Responsable polític: Emilia Briones Matamales

 • GABINET TÈCNIC D'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnic: Dolors Leyva
 • GABINET D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez
 • ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS. Responsable tècnic: Virgínia Vallvé Cadiz
 • GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, adscrit a Presidència. Responsable polític: Manel Clavijo Losada

 

POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC. Responsable polític: Antonio Martínez Flor

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS. Responsable técnica: Carme Costafreda Roda
 • SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA. Responsable tècnic: Daniel Orti Ortega
 • EDIFICIS PÚBLICS I INSTAL·LACIONS. Responsable tècnic: Antonio Martínez Moreno
 • OBRES I SERVEIS DE MANTENIMENT. Responsable tècnic: Sol-Macià Vives
 • BRIGADA MUNICIPAL. Responsable tècnica: Dioni Gimenez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnic: Carlos González
 • UNITAT DE PROJECTES. Responsable tècnica: Emma Muñoz
 • OBRES AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Responsable tècnica: Marta Gòdia
 • ÀREA DE GESTIÓ JURÍDICA-ADMINISTRATIVA. Responsable tècnica: Ana Gayoso
 • PATRIMINI. Responsable tècnic: Antoni Amenós

 

ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ. Responsable polític: Sergio Fernández Mesa

 • SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera
 • INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón
 • TRESORERIA. Tresorera: Fuencisla Bolea Capistrós
 • ÀREA DE GESTIÓ EXECUTIVA DE SERVEIS CENTRALS. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez
 • ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes
 • ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA. Responsable tècnic: Òscar Toledano
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnica: Cristina Muñoz Gardeñas
 • OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Responsable tècnica: Roser Urban
 • ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Charo Campos Felguera 
 • OFICINA DE TRANSPARÈNCIA.

COMERÇ I TURISME, adscrita a Economia i Administració. Responsable polític: Nélia Martínez Gallardo

 • ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola

 

IGUALTAT I EDUCACIÓ. Responsable polític: Rocío García Pérez

 • ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnica: Sonia Broto Pérez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT. Responsable tècnica: Adela Garcia Trillo
 • ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García

 

POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES. Responsable polític: Claudio Carmona Vargas

 • ÀREA DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT. Responsables tècnics: David Calabuig

POLÍTIQUES COMUNITÀRIES, adscrit a Polítiques Mediambientals i Comunitàries. Responsable polític: Sergio Gómez Márquez

 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Xavier Rubio Bretones

 

CULTURA I COMUNICACIÓ. Responsable polític: Ot García Ruiz

 • PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero
 • ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

ESPORTS, adscrit a Cultura i Comunicació. Responsable polític: Enrique Vanacloy Valiente

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Abel Rojo Pita

 

POLÍTIQUES SOCIALS. Responsable polític: Joana Piñero Romero

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnica: Enric Termens López

 

JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA. Responsable polític: Lidia Gómez Pla

 • ÀREA DE GESTIÓ DE JOVENTUT, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. Responsable tècnic:
 • GESTIÓ DE D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos

 

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ. Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez.

 

Treballadors públics

Covid-19

 

Ponències


 

Delegacions d'atribucions, modificacions i suplències 2019-23

2022

 

09/11/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i Biblioteques

03/11/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

03/11/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i Biblioteques

20/10/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Sorteig públic

17/10/2022

Delegacions signatures de secretaria – AOC

01/09/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

31/08/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

28/07/2022

Delegació Interventor general – 16 d'agost de 2022

20/07/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

19/07/2022

Delegacions signatures de secretaria – Estiu: AOC

18/07/2022

Delegacions signatures de secretaria – Estiu: Contractació

13/07/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Jurats

12/07/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

08/07/2022

Delegacions signatures de secretaria, núm. 2 – Estiu: AOC

27/06/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

25/06/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Jurats

21/06/2022

Delegació Interventor general – Juny 2022

02/06/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

01/06/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Sorteig places EEBB

01/06/2022

Modificacions de les atribucions i delegacions signatures de secretaria: AOC

01/06/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

12/05/2022

Delegacions signatures d'edictes de secretaria: Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i Biblioteques

11/05/2022

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i Biblioteques

09/05/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

29/04/2022

Delegació Interventor accidental

28/04/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

28/04/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

25/04/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

08/04/2022

Delegacions signatures de secretaria – Setmana Santa: AOC

08/04/2022

Delegació signatura secretaria - Setmana Santa: Acció Territorial

08/04/2022

Delegació Interventor general - Setmana Santa

06/04/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

22/03/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

21/03/2022

Delegacions signatures d'edictes de secretaria: AOC

21/03/2022

Delegacions signatures de secretaria: AOC

18/03/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

15/03/2022

Delegacions signatures de secretaria: Dret local

15/03/2022

Delegacions signatures de secretaria: PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLA 2022

08/03/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de l'interventor

16/03/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de l'interventor

08/02/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

02/02/2022

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

20/01/2022

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

   

2021

 

13/12/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Nadal 2021

13/12/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

30/11/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

29/11/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de l'interventor: 1a setmana de gener 2022

29/11/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de l'interventor: Nadal 2021

26/11/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

23/11/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

22/11/2021

Delegació d'atribucions i signatura de Secretaria General

16/11/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Política Territorial i Sostenibilitat

15/11/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

26/10/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

05/10/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

04/10/2021

Delegació Secretaria general - Modificació dels dies del Secretari Accidental AP 2021

28/09/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

27/09/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

20/09/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

20/09/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

13/09/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

13/09/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

06/09/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

06/09/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

03/09/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

13/07/2021

Delegació Interventor general - ISPA

11/07/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Vacances Estiu 2021

08/07/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Processos de Participació Ciutadana

08/07/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

29/06/2021

Delegacions signatures de secretaria: Dret local

29/06/2021

Delegació Secretaria general per absència

29/06/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

28/06/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultural i Biblioteques

21/06/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

15/06/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Mesa d'Ajuts

14/06/2021

Delegació Secretaria general - Modificació dels dies del Secretari Accidental AP 2021

10/06/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

09/06/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries

01/06/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

28/05/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: OAC

27/05/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

15/05/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023: Edictes

11/05/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Processos de Participació Ciutadana

11/05/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Mesa de subvencions

11/05/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023: Edictes

03/05/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

13/04/2021

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Òrgans de selecció de personal

19/03/2021

Delegació Interventor general - Setmana Santa

11/03/2021

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023: Edictes

10/03/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Setmana Santa 2021

20/01/2021

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: AOC

   

2020

 

29/12/2020

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de l'interventor: Nadal 2020

15/12/2020

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Nadal AOC

09/11/2020

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Comissió Qualificadora de subvencions

23/10/2020

Delegació Interventor general pel 26 d'octubre de 2020

25/09/2020

Delegació Interventor general pel 28 de setembre de 2020

27/08/2020

Delegació Interventor general pel mes de setembre de 2020

31/07/2020

Delegació Interventor general pel mes d'agost de 2020

14/07/2020

Esmena d'errades de les "Delegacions d'atribucions i signatures de Secretaria General 2019-2023"

28/05/2020

Delegació Interventor general del dia 2 al 11 de juny de 2020

20/03/2020

Delegació de funcions i signatura de l'interventor: ISPA 2020

19/03/2020

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

28/02/2020

Delegació Interventor general pel dia 4 de març de 2020

31/01/2020

Modificació de la Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

24/01/2020

Delegació d'Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

20/01/2020

Delegació Interventor general pel dia 20 de gener de 2020

   

2019

 

23/12/2019

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Nadal 2019

18/12/2019

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de l'intervenció: Nadal 2019

26/11/2019

Delegació Interventor general pel dia 27 de novembre de 2019

21/11/2019

Suplència i delegació de funcions per baixa laboral temporal d'un funcionari

19/11/2019

Delegació Interventor general pel dia 20 de novembre 2019

30/10/2019

Delegació Interventor general pel dia 2 de desembre 2019

30/10/2019

Delegació Interventor general pel dia 14 de novembre 2019

11/10/2019

Delegació Interventor general pel dia 16 d'octubre 2019

07/10/2019

Delegació Secretaria altres Òrgans Col·legiats: Comissió Qualificadora de subvencions

18/09/2019

Delegació Interventor general pel dia 20 setembre 2019

15/07/2019

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de secretaria: Estiu 2019

12/07/2019

Aprovació Delegació de Signatura d'edictes en funcionaris d'aquest Ajuntament 2019-2023

 

 

 

Delegacions d'atribucions, modificacions i suplències 2015-19