Declaració de Béns Patrimonials i Activitats

Actualizado: 15/02/2024

Les declaracions de Béns Patrimonials i Activitats i causes de possible incompatibilitat que a continuació es relacionen, són les últimes declaracions presentades pels Regidors i Regidores d'aquest Ajuntament, de les quals s'han ombrejat, per protegir la seva confidencialitat, les dades personals referides al DNI i domicili, així com les dades de localització dels béns que declaren, d'acord amb el previst per l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

 

Regidores i Regidors en actiu 2023-27

 

PSC-CP

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ANTONIO MARTÍNEZ FLOR

Declaració de béns

Declaració d'activitats

EMILIA BRIONES MATAMALES

Declaració de béns

Declaració d'activitats

JOANA PIÑERO ROMERA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

OT GARCIA RUIZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

LÍDIA GÓMEZ PLA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

NÉLIA MARTÍNEZ GALLARDO

Declaració de béns

Declaració d'activitats

ENRIQUE VANACLOY VALIENTE

Declaració de béns

Declaració d'activitats

JAIME JAVIER EGEA MARTÍNEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

MANEL CLAVIJO LOSADA

Declaració de béns 2 - 1

Declaració d'activitats

CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

GLORIA RECIO DIAZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

IOAN MIHAI FODOR Declaració de béns Declaració d'activitats
 

ERC-EUIA-AM

RAQUEL ALBIOL GILABERT

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Ma. TERESA VIDAL LLARGUES

Declaració de béns

Declaració d'activitats

CARLES ALEMANY LLUIS

Declaració de béns

Declaració d'activitats

YASMINA SÁNCHEZ OUSSEDIK

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 

PP

MANUEL CASADO RUIZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Mª DEL TURRUCHEL ALCANTUD INAREJOS

Declaració de béns

Declaració d'activitats

CRISTIAN PADILLA VICO

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 

VOX

IVÁN CÁNOVAS CASANOVA

Declaració de béns

Declaració d'activitats

JORDI JULIÀTOBÍAS

Declaració de béns

Declaració d'activitats

 

CECP-C

CLAUDIO CARMONA VARGAS

Declaració de béns

Declaració d'activitats

SERGIO GÓMEZ MÁRQUEZ

Declaració de béns

Declaració d'activitats

MARÍA VICTORIA MARTÍN HERREROS

Declaració de béns

Declaració d'activitats