Avaluació de les polítiques públiques

En aquest apartat es donaran les dades relatives a la incidència social de les polítiques públiques que porta a terme l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat que promoguin l'accessibilitat en tots els àmbits de la societat, que impulsin la solidaritat envers les persones amb necessitats de suport i que siguin promotores del respecte per la diversitat, avançant cap a l'efectiva igualtat de les persones, mitjançant polítiques universals i garantistes de serveis socials, habitatge, treball, etc.

Les  polítiques  públiques,  a  més  de  ser  el  resultat  d'un  procés  polític,  són  instruments  per intentar millorar la situació dels diferents àmbits competencials de l'administració pública, però com  que  a  priori  no  es  pot  garantir  que  funcionin,  l'avaluació  de  les  polítiques  públiques consisteix en contrastar les decisions aprovades i verificar si, efectivament, s'assoleixen els objectius establerts.

Pel que fa a la definició i aplicació de les polítiques públiques, l'article 66 de la Llei que recull les mesures de foment del govern obert, preveu, que l'Administració pública ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes en la presa de decisions públiques i en el seguiment i avaluació de l'aplicació d'aquestes decisions. I que els instruments i les formes de participació i col·laboració ciutadanes s'han de donar a conèixer per mitjà del Portal de la Transparència i de la  resta  de  canals  de  difusió  per  a  permetre'n  un  coneixement  tan  generalitzat  com  sigui possible.

Amb la planificació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques, els ens locals tenen  al  seu  abast  la  possibilitat  de  dissenyar  i  millorar  les  seves  intervencions  de  forma rigorosa, així com de retre comptes envers la ciutadania respecte a la seva actuació.

Al 2006, es va constituir el Consorci Titular del Centre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques Públiques, que al 2010 passà a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques amb la finalitat d'impulsar la recerca i l'avaluació de polítiques públiques.

 

Darrera actualització: 9 maig 2017