Incidències dels serveis

Actualització: 8 maig 2017

En aquest apartat es publicaran les incidències dels serveis municipals, quan n'hi hagin. 

Els serveis que es troben disponibles a la seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, però quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no estar operatius, s'anunciarà a la ciutadania amb la màxima antelació que sigui possible, tot indicant els mitjans alternatius que estiguin disponibles.

 

 

Incidència:

(no n'hi ha cap)