Informació de la contaminació acústica

La normativa de caràcter sectorial poden encabir els plans de mesures contra la contaminació atmosfèrica i acústica. Les normes en matèria de protecció de l'atmosfera i contra la contaminació acústica contenen preceptes sobre publicitat de determinada informació.

Per la qual cosa, en aquest espai es deriva al Departament de Medi Ambient on és publicada la informació sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones de soroll i llurs entorns.

   
   

 

 

 

Darrera actualització: 8 maig 2017