Informació de la contaminació de l'aire

La normativa de caràcter sectorial poden encabir els plans de mesures contra la contaminació de l'atmosfera i acústica. Les normes en matèria de protecció de l'atmosfera i contra la contaminació acústica contenen preceptes sobre publicitat de determinada informació.

Per la qual cosa, en aquest espai es té accés a través del banner següent a dades sobre la qualitat de l'aire. Aquesta  informació prové de la que consta a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya i que publica els avisos ambientals d'episodis de contaminació atmosfèrica.

 

XX

DARRER Avís preventiu de contaminació atmosfèrica a la ciutat

MESURES I RECOMANACIONSL'Ajuntament de Cornellà seguint les recomanacions donades per l'AMB i la Generalitat de Catalunya,  se'n fa ressò dimarts 21 de novembre de l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot el territori, a causa de l'increment dels nivells de partícules PM10, enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). [+]

 

Aplicació territorial de les mesures contingudes en la resolució en cas d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per superar els límits de NO2 [Resolució] [Edicte]

 

 

 

Darrera actualització: 15 desembre 2017