Informació de la contaminació de l'aire

La normativa de caràcter sectorial poden encabir els plans de mesures contra la contaminació de l'atmosfera i acústica. Les normes en matèria de protecció de l'atmosfera i contra la contaminació acústica contenen preceptes sobre publicitat de determinada informació.

Per la qual cosa, en aquest espai es té accés a través del banner següent a dades sobre la qualitat de l'aire. Aquesta  informació prové de la que consta a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya i que publica els avisos ambientals d'episodis de contaminació atmosfèrica.

 

 

 

 

Darrera actualització: 8 maig 2017