Campanyes Publicitàries

actualització: 19/01/2024
català | castellano

 

Aquest espai permet a la ciutadania dur un control sobre les despeses dedicades a la publicitat de les actuacions de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació a actes i informació de caràcter municipal. En cada any, trobareu la descripció de les campanyes de publicitat institucionals que l'Ajuntament ha realitzat en d'altres mitjans de comunicació que no siguin propis i que, per tant, suposin un cost econòmic pel Consistori.

Despeses en campanyes de publicitat

 

Es pot consultar els detalls de les despeses de cada exercici: