PRESSUPOSTOS

Darrera actualització: 4 maig 2018

En aquest apartat estan publicats els pressupostos de l'Ajuntament, així com els dels Organismes Autònoms, Societats Municipals i Fundacions. En aquesta mateixa secció també trobem dades sobre l'execució, modificacions (en el cas que n'hi hagi hagut) i la liquidació del pressupost municipal.

També es disposa a través del Portal de Transparència de Catalunya informació pressupostaria, execució, despeses per habitant, deute viu, i molts altres indicadors.

En aquest apartat, des de 2013 es va publicant, en compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb els criteris continguts al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, els documents del grau de cumpliment de l'estabilitat pressupostària de cada exerci. Seguin les indicacions de l'Oficina virtual del Ministeri d'Economia i Administracions Públiques i les seves Normatives

 

Any 2018

 

Any 2017

 

Any 2016

 

Any 2015

 

Any 2014

 

Any 2013

 

Any 2012

 

Any 2011

 

Any 2010

Pressupost general

 

Any 2009

Pressupost general

 

Any 2008

Pressupost general

 

Any 2007

Pressupost general

 

Any 2006

Pressupost general

 

Any 2005

Pressupost general

 

Any 2004

Pressupost general

 

Any 2003

Pressupost general

 

Any 2002

Pressupost general

 

Año 2001

Presupuesto general

Año 2000

Presupuesto general