PRESSUPOSTOS

català | castellano
actualitzat: 01/02/2023

 

En aquest apartat estan publicats els pressupostos de l'Ajuntament, així com els dels Organismes Autònoms, Societats Municipals i Fundacions. En aquesta mateixa secció també trobem dades sobre l'execució, modificacions (en el cas que n'hi hagi hagut) i la liquidació del pressupost municipal.

També es disposa a través del Portal de Transparència de Catalunya informació pressupostaria, execució, despeses per habitant, deute viu, i molts altres indicadors.

En aquest apartat, des de 2013 es va publicant, en compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb els criteris continguts al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, els documents del grau de cumpliment de l'estabilitat pressupostària de cada exerci. Seguin les indicacions de l'Oficina virtual del Ministeri d'Economia i Administracions Públiques i les seves Normatives

 

Degut a la recent possada en marxa de la nova web municipal: www.cornella.cat pot ser que alguns enllaços estiguin trencats. Estem treballant per resoldre la incidència el més aviat possible.

 

 • Explicació gràfica del pressupost municipal
 • Pressupost general
 • Fundació Privada per a l'Atenció a Persones Dependents
 • Despeses en campanyes de publicitat (s'actualitzarà durant el 1r trimestre de 2023)
 • Estats d'execució
 • Modificacions pressupostàries (S'actualitza trimestralment)
 • Liquidació Ajuntament (s'actualitzarà durant el 1r trimestre de 2024)
 • Liquidació Radio (s'actualitzarà durant el 1r trimestre de 2024)
 • Estabilitat pressupostària (s'actualitzarà durant el 4t trimestre de 2024)

 

 • Explicació gràfica del pressupost municipal
 • Pressupost general
 • Fundació Privada per a l'Atenció a Persones Dependents
 • Despeses en campanyes de publicitat (s'actualitzarà durant el 1r trimestre de 2023)
 • Estats d'execució
 • Modificacions pressupostàries (S'actualitza trimestralment)
 • Liquidació Ajuntament (s'actualitzarà durant el 1r trimestre de 2024)
 • Liquidació Radio (s'actualitzarà durant el 1r trimestre de 2024)
 • Estabilitat pressupostària (s'actualitzarà durant el 4t trimestre de 2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general

Pressupost general