FACTURA FISCAL

L'Ajuntament de Cornellà va impulsar l'any 2012 la campanya Factura Fiscal, una iniciativa per donar a conèixer a la població el cost dels serveis que rep i utilitza a la ciutat. L'objectiu de la campanya es sensibilitzar als veïns i veïnes de l'esforç econòmic que suposa aquesta xarxa d'equipaments i de la importància de contribuir entre tots al seu manteniment.

           
           


Darrera actualització: 19 octubre 2018