Període mig de pagament a proveïdors

actualitzat: 24/11/2022
català | castellano

 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament de la deute comercial, de manera que totes les administracions públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d'acord amb una metodologia comuna.

GUIA PER A EMPLENAR L'APLICACIÓ I EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DELS ENS LOCALS

 

 

 

                   
 

Gener

Pdf Xlsx

 

Febrer

Pdf Xlsx

 

Març

Pdf Xlsx

 

Abril

Pdf Xlsx

 

Maig

Pdf Xlsx

 

Juny

Pdf Xlsx

 

 

Juliol

Pdf Xlsx

 

 

Agost

Pdf Xlsx

 

Setembre

Pdf Xlsx

 

Octubre

Pdf Xlsx

       
                       
 

                   
 

Gener

Pdf Xlsx

 

Febrer

Pdf Xlsx

 

Març

Pdf Xlsx

 

Abril

Pdf Xlsx

 

Maig

Pdf Xlsx

 

Juny

Pdf Xlsx

 

 

Juliol

Pdf Xlsx

 

 

Agost

Pdf Xlsx

 

Setembre

Pdf Xlsx

 

Octubre

Pdf Xlsx

 

Novembre

Pdf Xlsx

 

Desembre

Pdf Xlsx

                     
 

                   
 

 Gener

Pdf Xlsx

 

Febrer

Pdf Xlsx

 

Març

Pdf Xlsx

 

Abril

Pdf Xlsx

 

Maig

Pdf Xlsx

 

Juny

Pdf Xlsx

 

 

Juliol

Pdf Xlsx

 

 

Agost

Pdf Xlsx

 

 

Setembre

Pdf Xlsx

 

 

Octubre

Pdf Xlsx

 

 

Novembre

Pdf Xlsx

 

 

Desembre

Pdf Xlsx

                     
                       
 

                   
 

 Gener 

 Pdf Xlsx

 

 Febrer

Pdf Xlsx

 

 Març

Pdf Xlsx

 

 Abril

Pdf Xlsx

 

 Maig

Pdf Xlsx

 

Juny

Pdf Xlsx

 

 

 Juliol

Pdf Xlsx

 

 

 Agost

Pdf Xlsx

 

 

 Setembre

Pdf Xlsx

 

 

 Octubre

Pdf Xlsx

 

 

Novembre

Pdf Xlsx

 

 

Desembre

Pdf Xlsx

                     
                     

                   
 

Gener

Pdf Xlsx

 

Febrer

Pdf Xlsx

 

Març

Pdf Xlsx

 

Abril

Pdf Xlsx

 

Maig

Pdf Xlsx

 

Juny

Pdf Xlsx

 

 

Juliol

Pdf Xlsx

 

 

Agost

Pdf Xlsx

 

 

Setembre

Pdf Xlsx

 

 

Octubre

Pdf Xlsx

 

 

Novembre

Pdf Xlsx

 

 

Desembre

Pdf Xlsx

                     
                       

         

Gener

Pdf

 

Febrer

Pdf

 

Març

Pdf

 

Abril

Pdf

 

Maig

Pdf Xlsx

 

Juny

Pdf Xlsx

 

 

Juliol

Pdf Xlsx

 

 

Agost

Pdf Xlsx

 

 

Setembre

Pdf Xlsx

 

 

Octubre

Pdf Xlsx

 

 

Novembre

Pdf Xlsx

 

 

Desembre

Pdf Xlsx

                       
                       
 

                   
 

Desembre

 

Novembre

 

Octubre

 

Setembre

 

Agost

 

Juliol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juny

 

Maig

 

Abril

 

Març

 

Febrer

 

Gener

                       
                       
 

                   
 

Desembre

 

Novembre

 

Octubre

 

Setembre

 

Agost

 

Juliol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juny

 

Maig

 

Abril 

 

Març 

 

Febrer 

 

Gener 

                     
                       
 

                   
 

Desembre 

 

Novembre 

 

Octubre

 

Setembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com interpretar les dades

 

  • Per calcular la ràtio d'operacions pagades, s'ha de descomptar els 30 dies de marge que preveu la Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat de la mateixa i aplicar la següent fòrmula:

 

Sumatori (número de dies del pagament X l'import de l'operació pagada)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             L'import total de pagaments realitzats

 

  • Per calcular la ràtio d'operacions pendents de pagament, s'ha de descomptar els 30 dies de marge que preveu la Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat i aplicar la següent fòrmula:

 

Sumatori (número de dies dels pendents de pagament X l'import de l'operació pendent de pagament)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        L'ímport total de pagaments pendents.

 

  • Per calcular el període mitjà global de pagament a proveïdors s'ha de fer el promig de les dues ràtios anteriors (descomptant es clar, a totes dues els 30 dies de marge que preveu la Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat de la mateixa).

 

  • Per tant, el període mig de pagament real de l'ajuntament és la Ratio d'operacions pagades + 30 dies.