Període mig de pagament a proveïdors

Darrera actualització. 27/01/2020

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament de la deute comercial, de manera que totes les administracions públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d'acord amb una metodologia comuna.

GUIA PER A EMPLENAR L'APLICACIÓ I EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE LES ENS LOCALS

 

 

 

 

 

Desembre    Desembre  Desembre  Desembre  Desembre  Desembre 
Novembre    Novembre  Novembre  Novembre  Novembre  Novembre 
Octubre  Octubre  Octubre  Octubre  Octubre  Octubre
Setembre  Setembre  Setembre  Setembre  Setembre  Setembre
Agost  Agost  Agost   Agost  Agost  
Juliol  Juliol  Juliol   Juliol  Juliol  
Juny  Juny  Juny   Juny  Juny  
Maig  Maig  Maig   Maig  Maig  
Abril  Abril    Abril  Abril  Abril   
Març  Març    Març  Març  Març   
Febrer  Febrer    Febrer  Febrer  Febrer   
 Gener      Gener    Gener  Gener  Gener   

 

Com interpretar les dades

 

  • Per calcular la ràtio d'operacions pagades, s'ha de descomptar els 30 dies de marge que preveu la Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat de la mateixa i aplicar la següent fòrmula:

 

Sumatori (número de dies del pagament X l'import de l'operació pagada)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             L'import total de pagaments realitzats

 

  • Per calcular la ràtio d'operacions pendents de pagament, s'ha de descomptar els 30 dies de marge que preveu la Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat i aplicar la següent fòrmula:

 

Sumatori (número de dies dels pendents de pagament X l'import de l'operació pendent de pagament)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        L'ímport total de pagaments pendents.

 

  • Per calcular el període mitjà global de pagament a proveïdors s'ha de fer el promig de les dues ràtios anteriors (descomptant es clar, a totes dues els 30 dies de marge que preveu la Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat de la mateixa).

 

  • Per tant, el període mig de pagament real de l'ajuntament és la Ratio d'operacions pagades + 30 dies.