Darrera actualització: 28 juny 2017  

Informació Institucional

 
01. Competències i funcions  
02. Organigrama de l'ens  
03. Organismes dependents o vinculats  
04. Organismes dels que forma part  
05. Organismes que el formen  
06. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern (En tàmit)  
07. Agenda institucional dels alts càrrecs  
08. Agenda d'activitats  
09. Dades generals de l'ens  
10. Informació històrica sobre el municipi  
11. Informació del terme municipal   

12. Dades estadístiques

 

Organització política i retribucions

 
13. Cartipàs: organització política  
14. Càrrecs electes  
15. Grups municipals  
16. Òrgans de govern i funcions  
17. Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns  
18. Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs  

19. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs

 

Empleats públics

 
20. Plantilla d'empleats públics  
21. Relació de llocs de treball (RLT)  
22. Tècnics de l'ens  
23. Responsable de comunicació/premsa  
24. Relació de contractes temporals i d'interinatge  
25. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics  
26. Convocatòries de personal  
27. Resultats de les convocatòries de personal  
28. Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció  
29. Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical  
30. Alliberats sindicals  
31. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics  
   
>> 32-62